Larve 2 red

Vet du at...

En kveitelarve er veldig lite utviklet når den klekkes. Kveite har en plommesekkfase som varer ca. 40 dager, mot torsk som varer bare 5. I denne fasen "venter" larven på å bli ferdig utviklet.

 

Eggoglarver

Vet du at...

Klekking og silodrift foregår i fullstendig mørke. Store dyp er arenaen for egg og larver i naturen, her er det helt mørkt. Ved påvirkning av lys vil larvene gjøre seg selv tyngre ved å lette seg for vann, og synke mot bunnen.

artemia0015

Vet du at...

Den første maten kveitelarvene spiser er en levende hoppekreps som heter artemia. Disse krepsene blir brukt som "matpakke", for å gi kveitelarvene livsviktig næring den første tiden da de fremdeles er for små til å spise tørrfor.

 

 

Asky anlegg oversikt red

YNGELPRODUKSJON - ASKØY

Kunnskap og vilje til å lykkes er viktige egenskaper for de som jobber med yngelproduksjon ved Nordic Halibut AS avd Askøy!

Å lage kveiteyngel er vanskelig. Mange uløste gåter rundt tilblivelsen har blitt løst de siste 20 årene, og Nordic Halibut AS avd Askøy har vært med på dette. Produksjonen er interessant. Som eksempel kan man nevne: Plommesekkfasen, som foregår i store siloer, i totalt mørke. Her justeres vannstrømmer, og adferden til larvene følges tett. Stor spenning er knyttet til resultatet ut fra siloene. Neste steg er startforing,- vil larvene begynne å spise? Det er også spennende når fisken begynner å bunnslå,- vil fiskelarvene forvandle seg slik som de skal, til å bli en flatfisk?

 

 

 

 

Foto: Privat