Mix egg 2 red

Vet du at...

Under en gyteperiode gyter kveita egg som tilsvarer 40% av kroppsvekten. Avhengig av vekten på fisken kan dette variere mellom en 1/2 million og 7 millioner egg.

Kveite naturlig element 2 red

Vet du at...

Hunnfisken kan bli 300 kg, mens hannfisken sjelden blir over 50 kg. Hannfisken "Harald", som tidligere bodde på Nordic Halibut AS avd Askøy var hele 70 kg.

Stryking eggsamling 2 red

Vet du at...

Hver fisk har sin egen personlighet, og de som jobber med stamfisken får ofte et nært forhold til de. Hver fisk har eget navn, og de får personlig oppfølging.

 

 

 

Kveite egg 2 red

STAMFISK - MIDSUND

Nordic Halibut AS avd Midsund har en lang historie med oppdrett, og avl av kveite. Enkelte av de ansatte har jobbet innen næringa siden tidlig på 90-tallet, og sitter på mye erfaring. På Midsundet forstod de tidlig viktigheten av god stamfisk, og det har vært lagt ned mye arbeid med utvelgelse av god fisk, over flere år. Med gyting bare en gang i året, og usikker overlevelse, var dette en spesielt tidkrevende og nitid jobb de første årene. Størrelse, vekst og utseende var hovedkriteriene for utvelgelse av voksen stamfisk, senere ble utbytte av yngel også viktig. De senere årene har DNA-analyser, og annen avansert teknologi blitt tatt i bruk for å finspisse selekteringen.

Arbeidet som er lagt i utvelgelsen av den enkelte stamfisk er viktig. En god stamfisk skal produsere egg i mange år, og en god start er viktig for hele produksjonen, fra egg til matfisk.

 

 

 

 

Foto: "Ut i naturen"