yngel i kar red

Vet du at...

Kveita må ha mye bunnareal for å trives. Selv om den beveger seg endel, har den også behov for å legge seg ned for å slappe av.

Yngel fr meta 2 red

Vet du at...

Feil forsammensetning i startforingsfasen kan føre til at kveiteyngelen blir hvit.

 

Ny hall soloppgang

Vet du at...

Kveita kan bli solbrent. Fisken vernes derfor med skyggenett, eller hus over tankene.

Halibut anlegg 2 red

SETTEFISK - AVERØY

Nordic Halibut AS avd Averøy sitt settefiskanlegg på Averøya er et tidligere landbasert oppdrettsanlegg for laks. Dette anlegget var grunnlaget for oppstarten av selskapet i 1995.

Her får fisken vokse seg sterk, fra den er 5 til ca. 500 g, før den flytter ut i merder på sjøen. Den viktigste oppgaven for de som jobber på anlegget, er å sørge for at fisken trives og har det bra,- hele tiden!

Hvert kar eller tank er spesielt tilpasset fiskestørrelsen som skal bo der, og tanker på land gir full oversikt over vekst og trivsel dette viktige "ungdomsåret" på land. Et landbasert anlegg gir også mange tekniske utfordringer. Alt vannet som fisken har behov for må pumpes inn, og fordeles til karene med rør.

Både teknikk og biologi må fungere, tilpasses og forstås på at landbasert anlegg for å lykkes. De ansatte må jobbe på tvers av flere fagfelt, og dette gir en interessant hverdag, med nye ting og stadige utfordringer.

 

 

 

 

Foto: Per Eide

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Per Eide