NH bter anlegg 2

Vet du at...

Merdene som brukes i dag har en omkrets på hele 120 meter. De første som ble tatt i bruk var bare 60 meter i omkrets.

NordicSeafarmsJenisej liggende 2 red

Vet du at...

For å få til jevn slakting, hver uke, har Nordic Halibut egen brønnbåt som frakter fisken til slakteriet.

Pumping fisk krekvik

Vet du at...

Kveiten pumpes ombord i brønnbåten ved hjelp av vakuum. Dette er mye mere skånsomt for fisken, enn om den håves.

120 m kveitemerd fra preplast 2 red

MATFISK - EIDE

Nordic Halibut AS avd Eide er sjøbiten, og matfiskproduksjonen i selskapet. Her får fisken vokse seg stor på gode lokaliteter i Eide kommune. Tre sjøanlegg sørger for rent vann, og gode oppvekstforhold.

Anleggene er forholdsvis like et lakseanlegg, men de ansatte i firmaet har gjort en stor jobb med å tilpasse de til kveite. Både måten fisken oppfører seg på, og hvordan den spiser er helt forskjellig fra laks!

Jobbforholdene er tøffere i Nordic Halibut AS avd Eide, enn i de andre avdelingene som har base på land. Arbeidet må foregå i takt med naturen, og det er mange tunge tak. Arbeidsbåter, godt utstyr, og gode rutiner gjør arbeidsdagen lettere.

 

 

 

 

Foto: Privat